Vergadering reminder 21 oktober 2016

Uitleg voor de leden van 5 Noordelijke Fokverenigingen
omtrent de aanpassing/versoepeling van het huidige fokplan.
Op vrijdagavond 21 oktober a.s. zal er een vergadering worden
gehouden voor de leden van 5 Noordelijke Fokverenigingen.
Het betreft de uitleg over de versoepeling van het huidige fokplan.

Locatie: Café Hoving
Dorpsweg 8
9497 PN  DONDEREN
Aanvang: 20.00 uur