Fokplannen

Het nsps publiceerde het onderstaande bericht betreffende de fokplannen.

Om wat vragen bij u weg te nemen, hierbij de volgende mededelingen omtrent de twee plannen zoals ze gepresenteerd zijn op de fokkersavonden:

De hengsten die voor aanstaande hengstenkeuring zijn opgegeven, worden gekeurd volgens het huidige fokplan. Op de najaars ALV zal niet gestemd worden voor het versoepelde of nieuwe plan, dit omdat de bijbehorende nieuwe manier van keuren en de daarbij behorende punten nog niet helemaal vast staan. Dat is ook uitgelegd op de fokkersavonden. Het is de bedoeling dat u kunt stemmen als de plannen compleet zijn. De insteek is nog steeds dat dit op de aankomende voorjaarsledenvergadering zal zijn.

Ondertussen heeft het NSPS een brief gekregen van de RVO dat er per 1 november 2018 een nieuwe Europese Fokkerijverordening in werking gaat treden. In het voorjaar zal de RVO uitleg geven over de nieuwe regelgeving. Het NSPS moet voor 1 juni 2018 de jaarrapportage over 2017 indienen. Naast deze jaarrapportage vraagt het RVO ook informatie omtrent ons fokprogramma. De RVO zal dan beoordelen of onze organisatie voldoet aan de nieuwe verordening. Deze bevindingen koppelen zij dan terug in de zomer van 2018, zodat wij eventueel nog de laatste voorbereidingen kunnen treffen voor 1 november 2018.

Dit schrijven is verzonden naar alle erkende fokkerijorganisaties en heeft betrekking op raszuivere runderen, schapen, geiten, paardachtigen, varkens en hybride varkens.

Voor de leden die niet op de fokkersavonden aanwezig waren, hierbij de plannen zoals ze gepresenteerd zijn: