wolveninformatieavond 12-04-2022

Denken jullie nog even aan de wolveninformatieavond?
Deze avond staat gepland voor 12 april a.s. om 20.00 uur bij restaurant de Baander in Dalen.

Op deze avond zullen dhr. A. Kerssies (gebiedscommissie Drenthe) en dhr. G. Six (zitting in landelijk overleg wolf) aanwezig zijn en een en ander uitleggen over het nemen van beschermende maatregelen.

Verder hebben we dhr. H. Kingma, dierenarts bij arts&dier in Klijndijk bereid gevonden een presentatie te geven over de geboorte van een veulen.

Deze avond is voor alle leden van NSPS Drenthe.
Ook overige belangstellenden wonende in 1 van de 3 Noordelijke provincies zijn van harte welkom deze avond.

Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur dan e-mail naar nspsdrenthezuid@gmail.com.
Opgeven kan nog tot en met 10 april a.s.
De entree is gratis, alle consumpties zijn voor eigen rekening.