Uitnodiging Premiekeuring Dalen 13-08-2022

Hierbij de uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse premiekeuring van onze fokvereniging.
De keuring wordt gehouden op zaterdag 13 augustus 2022 in manege De Vliers te Dalen.
Aanmelden voor de keuring kan bij voorkeur via ´Mijn NSPS´ of via het inschrijfformulier.
Volg nakomende link: voor informatie & inschrijving deelname keuring.
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag!

Namens het bestuur van fokvereniging Drenthe Zuid,

Killie Annen
E: nspsdrenthezuid@gmail.com
Tel / WhatsApp: 06 – 51 59 45 31

wolveninformatieavond 12-04-2022

Denken jullie nog even aan de wolveninformatieavond?
Deze avond staat gepland voor 12 april a.s. om 20.00 uur bij restaurant de Baander in Dalen.

Op deze avond zullen dhr. A. Kerssies (gebiedscommissie Drenthe) en dhr. G. Six (zitting in landelijk overleg wolf) aanwezig zijn en een en ander uitleggen over het nemen van beschermende maatregelen.

Verder hebben we dhr. H. Kingma, dierenarts bij arts&dier in Klijndijk bereid gevonden een presentatie te geven over de geboorte van een veulen.

Deze avond is voor alle leden van NSPS Drenthe.
Ook overige belangstellenden wonende in 1 van de 3 Noordelijke provincies zijn van harte welkom deze avond.

Wil je hierbij aanwezig zijn, stuur dan e-mail naar nspsdrenthezuid@gmail.com.
Opgeven kan nog tot en met 10 april a.s.
De entree is gratis, alle consumpties zijn voor eigen rekening.