Overlijden Jan Lanting

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden op 66-jarige leeftijd van ons gewaardeerde erelid Jan Lanting.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 6 juni om 13.30 uur in de Protestantse Kerk, Kerkstraat 16 te Aalden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden te Zweeloo. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Tellingakker 18, 7854 RD Aalden

Wij wensen zijn vrouw Gerda, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.