Presentatie van LAR naar Ledenraad

Uitnodiging:

Dinsdag 12 maart a.s. komt de heer G. van den Brink een presentatie geven over de transitie van LAR naar Ledenraad.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café Hoving te Donderen, Dorpsweg 8

Waarom deze presentatie?

Inzicht krijgen of onze fokvereniging de opzet van een ledenraad wil invoeren.

Ter info:

Nu worden de besluiten genomen op de ALV door de daar aanwezige leden. De LAR (Leden Advies Raad) heeft slechts een adviserende taak aan het hoofdbestuur en kan geen besluiten nemen. Bij een Ledenraad worden de besluiten naar rato van het aantal stemmen van leden van de fokverenigingen genomen en de stem wordt uitgebracht door een gemachtigde van de vereniging. Hierdoor worden de besluiten gedragen door alle leden en niet alleen door de stemmers op de ALV.

Als voorbereiding op de presentatie verwijzen wij naar: https://nspsdrenthezuid.nl/wp-content/uploads/2016/03/Presentatie-Van-Lar-naar-Ledenraad-versie-28.10.16-2-002.pdf