Alv op vrijdag 10 november 2017

Fokvereniging Drenthe-Zuid
Het bestuur van fokvereniging Drenthe-Zuid
nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de
Algemene ledenvergadering op vrijdag 10 november 2017
Locatie: Restaurant de Baander te Dalen.
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken.
4. Notulen ALV van 12 april 2017
5. Evaluatie premiekeuring Dalen 12 augustus 2017
6. Pauze (verkoop van loten)
7. Mededelingen LAR vertegenwoordiger van Drenthe-Zuid
8. Prijsuitreiking premiekeuring Dalen 2017
9. Landelijke (najaar ALV) 2017 te Duiven
10. Rondvraag
11. Verloting
12. Sluiting

Er zal op deze avond gelegenheid zijn om uw stamboekpapieren te laten stempelen.